Je, unahitaji taarifa au msaada zaidi?

Tupigie:

+255 22 219 3000 | 0800711177 (free) 

Tuandikie baruapepe:

contact.centre@nbc.co.tz

Wasiliana nasiTawi la NBC