Kuwa mmoja wa wagavi (supplier) wa NBC. pakua fomu inayohusiana na bidhaa unazotengeza/uza.

Je, unahitaji taarifa au msaada zaidi?

Tupigie:

+255 768 984 000 | +255 (0) 222 193 000  | +255 (0) 225 511 000 | 0800711177 (Toll-Free)

Tuandikie baruapepe:

contact.centre@nbc.co.tz

Wasiliana nasiMatawi ya NBC