Kama ukiona au kukutana na tukio lolote la utovu wa nidhamu au tabia yoyote isiyoeleweka, tafadhali toa taarifa kwa kutumia moja ya njia zifuatazo:

Parua pepe: protect@tip-offs.com
Tovuti: http://www.tip-offs.com
Simu (nchini):Tel : +255 752 043 729
Simu (Kimataifa):Tel : +27 315 715 717
Nukushi: +27 315 607 395
S.L.P. 774, Umhalanga Rocks, 4320, RSA

 

Unahitaji maelezo au msaada zaidi?

Wasiliana nasi:

+255 768 984 000 |+255 (0) 222 193 000 |+255 (0) 225 511 000 | 0800711177 (free)

Tuanidikie:

NBC_ComplianceDepartment@nbctz.com

Wasiliana nasiTawi la NBC