Unaweza kupakua bei za huduma zetu kwa Wateja Binafsi, Wafanyabiasha na makampuni.

Fahamu zaidi

Unahitaji maelezo au msaada zaidi?

Wasiliana nasi:

+255 768 984 000 |+255 (0) 222 193 000 |+255 (0) 225 511 000 | 0800711177 (free)

Tuanidikie:

contact.centre@nbctz.com
Wasiliana nasi Tawi la NBC