Huduma za Biashara za NBC zinakusaidia kuendesha biashara yako kwa ufanisi zaidi.

Je, wewe tayari una akaunti NBC? *

Zingatia: Vipengele vilivyowekewa nyota (*) ni vya lazima.

Unahitaji maelezo au msaada zaidi?

Wasiliana nasi:

+255 768 984 000 | +255 22 219 9793 | +255 768 980 191 | 0800711177 (free)

Tuandikie:

NBCRetailProductteam@nbc.co.tz

Wasiliana nasi Tawi la NBC