Maoni yako yatatusaidia kuboresha huduma zetu. Tuachie ujumbe au tusaidie kujua kile tunachoweza kufanya ili kukupatia huduma nzuri zaidi.

Vipengele vilivyowekewa nyota (*) ni vya lazimaUnahitaji maelezo au msaada zaidi?

Tupigie:

+255 76 898 4000 | +255 22 219 3000 | +255 22 551 1000 | 0800711177 (free) 

Tuandikie:

contact.centre@nbc.co.tz

Wasiliana nasiTawi la NBC