Ukiwa na huduma za SME zinazotolewa na NBC, basi uko kwenye mikono salama.

Je, wewe ni mteja wa NBC? *

Zingatia: Vipengele vilivyowekewa nyote (*) ni vya lazima.

Unahitaji maelezo au msaada zaidi?

Tupigie simu:

+255 768 984 000 | +255 22 219 9793 | +255 768 980 191 | 0800711177 (free)

Tuandikie:

nbc_businessbanking@nbctz.com

Wasiliana nasiMatawi ya NBC