Ukiwa na akaunti ya hundi ya NBC fedha zako zinakuwa kwenye mikono salama. Ni rahisi kufungua Akaunti NBC, karibu sana NBC.

Je, wewe tayari ni mteja wa NBC? *

Zingatia: Vipengele vyote vyenye nyota (*) ni vya lazima.

Unahitaji maelezo au msaada zaidi?


Wasiliana nasi:

+255 76 898 4000 | +255 22 219 3000 | +255 22 551 1000 | 0800711177 (free) 

Tuandikie:

NBCRetailProductteam@nbc.co.tz

Wasiliana nasiTawi la NBC