Omba mkopo wa nyumba wa NBC sasa ili umiliki nyumba ya ndoto yako kwa kununua nyumba, kufanyia ukarabati nyumba yako, kumalizia ujenzi wa nyumba yako au hamishia mkopo wako wa nyumba NBC.

Je, wewe tayari ni mteja wa NBC? *

Zingatia: Vipengele vilivyowekewa nyote (*) ni vya muhimu.

Unahitaji maelezo au msaada zaidi?


Wasiliana nasi:

+255 76 898 4000 | +255 22 219 3000 | +255 22 551 1000 | 0800711177 (free) 

Tuandikie:

NBCRetailProductteam@nbc.co.tz

Wasiliana nasiTawi la NBC